Archivo de la categoría: Ciència HUMANA

La tecnologia més avançada #lowtechnology

La més avançada no és la que necessàriament la que més s’utilitza. Un exemple de “low technology” aplicat a la sega agrícola. Artícle aquí

Anuncios

Què és la matèria fosca?

Molt curiòs el vídeo.. “it’s onl the tail..!!”

Els límits del creixement via @amturiel

“Extracte del film Earth Days (2009) de Roger Stone. En aquest fragment, Dennis L. Meadows (autor de The Limits to Growth) explica el creixement exponencial, l’excés de població i el colapse.”

Vía Oil Crash Observatory. També amb molt hi ha material interessant en el própi blog d’Antonio M. Turiel: The Oil Crash

“No ets el centre del univers!”